Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info til lagledere, trenere og kontaktpersoner i Eidsvold Turn


 
 

Innledning

Sesongen 2023 nærmer seg. I mai starter flere av kampene for de yngste lagene, og noen kamper for G12, G14 og G16 starter opp i siste halvdel av april. Kretsen setter opp dommere i klassene G14 og G16-1, mens for alle de andre lagene må klubben ordne dommere selv. Det gikk veldig bra i fjor så vi håper det fortsetter slik i denne sesongen også.

 

Endringer

NB! Det er viktig å gi beskjed til dommerne og meg hvis kamper blir avlyst eller tidspunkt/kampsted blir forandret.

 

Kontakte dommere

Et annet godt tips: Det kan være lurt å ta kontakt (ringe eller tekste) med dommeren kvelden før eller samme dag som han/hun skal dømme slik at dere slipper å stå og vente på dommer som ikke kommer. Er det dommer som ikke kommer til avtalt tid eller ikke møter opp uten å gi beskjed, så ønsker jeg en tilbakemelding om dette snarest mulig.

 

Veiledning

Jeg vil så godt det lar seg gjøre være til stede for å veilede våre klubbdommere. De gangene jeg ikke kan være til stede er det fint om dere gir en kort tilbakemelding til dommeren om hvordan han/hun har dømt. Legg mye vekt på positive tilbakemeldinger, men selvfølgelig gi også tilbakemeldinger på hva de kan gjøre bedre. Legg spesielt vekt på hvordan de veileder spillerne og hvordan fløytebruken er (at de blåser hardt nok i fløyta).

 

Dommeroppsett

For hver ny uke vil jeg sende ut et nytt dommeroppsett for alle hjemmekampene til lagene. Dommere som skal dømme den aktuelle uken vil bli markert med gult slik at det blir lettere for dere å finne dem i lista hvis dere må ta kontakt med dem på forhånd.

 

Spillereglene

NB! Jeg ber lagledere og trenere sette seg grundig inn i spillereglene slik at det slipper å bli unødvendige uenigheter om dette utover i sesongen. Spillereglene er uendret.

 

Spond

NB! Etter hvert vil alle dommerne bli registrert inne på Spond under dommergruppa. Det er noen som allerede nå har meldt seg inn på kamper, og da blir det opp til meg å fordele klubbdommerne på de ulike kampene slik at det blir noenlunde jevnt fordelt på dem.

 

Gjennomgang av spilleregler

Jeg kommer til å gå igjennom spillereglene med alle lagene i barne -og ungdomsfotballen. Jeg kommer til å ta kontakt med dere for å finne en tid som passer for dere. For de yngste lagene vil det være aktuelt å ta regelgjennomgangen på en trening, men for de eldre lagene kan jeg tilby mer detaljert regelgjennomgang med blant annet videovisning av ulike situasjoner med tanke på ulike spilleregler som blant annet offside, frispark, m.m. hvis dette er ønskelig.

 

Utstyr

Det er fint om alle trenere og lagleder ber spillerne ta av seg alt av såkalt farlig utstyr som klokker, halskjeder, pynt i ørene, klokker m.m. Ja, kanskje lurt å opplyse til foreldrene at de kanskje kan ta av dette og oppbevare dette hjemme. Teoretisk sett så skal alt tas av, altså i utgangspunktet er det ikke lov å teipe ører for å skjule pynten. Jeg har sagt på kursene at man ikke skal være så streng hvis det er vanskelig å ta av pynten. Da tillater vi å sette på tape.

Leggskinn er påbudt. Det blir ikke tillatt å spille kamper uten leggskinn. Vi oppfordrer også at strømpene skal være utenfor leggskinnene.

 

Sluttord

I fjorårets sesong var jeg imponert over trenere og lagledere samt foreldre som viste meget god oppførsel overfor våre eminente dommere. Vi satser på at det blir slik denne sesongen også. Stort sett alle kampene i fjorårets sesong ble dømt av klubbdommere eller undertegnede. Vi satser på å få til det i 2023-sesongen også.

 

Vedlegg som jeg sender dere nå.

 

  • Alle kamper i vårsesongen. For noen lag for hele sesongen, men her blir det ikke satt opp dommere før i august.
  • Spillereglene.

 

Andre spørsmål som gjelder dommergjerningen i klubben, kan rettes til meg.

 

Lykke til med sesongen alle sammen, og husk ”Fair Play”.

 

Dommerhilsen

Terje Juven

Dommeransvarlig

Eidsvold Turn Fotball

 

Telefon: 41 30 33 14                                                  

 

Mailadresse: terjju@online.no