Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spilleregeler barnefotball

 

 

SPILLEREGLER BARNEFOTBALL, 5’ER OG 7’ER  

 

Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

 

1. SPILLEBANEN

For sjuerfotball

Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. – maks. 64 x 40 m. Anbefalt baneformat er 50 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden.

Målenes størrelse bør være 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

 

For femmerfotball

Spillebanen bør være minimum 30 x 15 m. – maks. 40 x 20 m. Anbefalt baneformat er 30 x 20 m. Lengden skal være større enn bredden.

Målenes størrelse bør være 3 x 2 m eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.

 

2. ANTALL SPILLERE

For sjuerfotball

På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 spillere (inkl. målvakt).  Anbefalt spillertropp er 10. Spillere kan byttes inn når som helst (flyvende innbytte). Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. Innbytte skal skje i nærheten av midtlinjen.

Minimum fem spillere på laget.

 

For femmerfotball

På hvert lag skal det ikke være mer enn 5 spillere (inkl. målvakt).  Anbefalt spillertropp er 7. Spillere kan byttes inn når som helst (flyvende innbytte). Keeper kan kun byttes ved stopp i spillet. Innbytte skal skje i nærheten av midtlinjen.

Minimum tre spillere på laget.

 

Når differansen i en kamp blir fire mål (både femmer og sjuer), kan det andre laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Det kan ikke settes inn mer en ekstra spiller selv om differansen blir mer enn fire mål.

 

3. BALL

Ballstørrelse nr. 3, 8 – 9 år (femmer).

Ballstørrelse nr. 4, 10 – 11 år (sjuer).  


4. SPILLERNES UTSTYR
   

Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.

Farlige/skarpe gjenstander skal fjernes (for eksempel smykker, klokker etc.)

5. DOMMEREN

Alle kamper skal ledes av en dommer med full myndighet og godt kjennskap til reglene.

Dommerens viktigste oppgave er å være veileder, og rettlede spillerne med bruk av sunn fornuft.

 

6. LINJEVAKT

Hvert lag skal stille med en linjevakt.

Vedkommendes oppgave er å vinke ballen ute over sidelinjen.

 

7. SPILLETS VARIGHET

En kamp består av to like lange omganger, og det er dommeren som bestemmer hvor lang tid som skal legges til.

 

Spilletider:

Femmer: 8 - 9 år: 2 x 25 min.

Sjuer: 10 -11 år: 2 x 30 min

 

8. SPILLETS BEGYNNELSE

Det laget som vinner myntkastet kan velge mellom banehalvdel eller avspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark. Dersom dette skjer, skal det tas nytt avspark. Avstand ved avspark for motspillere er 5 meter. Ballen kan spilles både framover og bakover.

 

9. BALLEN I OG UTE AV SPILL

Ballen er ute av spill når hele ballen er utenfor mållinjen, sidelinjen eller når dommeren har stoppet spillet.

 

10. NÅR MÅL GJØRES

Når hele ballen har passert målstreken er det mål.

Etter godkjent scoring settes spillet i gang igjen fra midten av det lag som ikke scoret målet.

 

11. OFFSIDE

Benyttes ikke.

 

12. FEIL OG OVERTREDELSER

Det dømmes frispark når en spiller:

    a) feller en motspiller

    b) holder eller dytter en motspiller

    c) tar ballen med hånden (med vilje)

    d) gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne

 

NB! Låsing av ballen i mer enn fem sekunder: Dropp på midten av banen.

 

NB! Forseelse utenfor banen når ballen er i spill fører til direkte frispark fra det nærmeste punkt på sidelinjen eller mållinjen eller straffespark hvis forseelsen skjer bak mållinjen i området avgrenset av straffesparkfeltet.

 

Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.

 

Feil og overtredelser ved tilbakespillsregelen

Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt.

NB! Det skal påpekes at dette ikke er lovlig. Deretter skal keeper spille ballen ut på vanlig måte. NB! Skjer dette gjentatte ganger skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen. Dette gjelder også når målvakt tar opp ballen etter innkast fra medspiller. NB! Skjer dette gjentatte ganger skal motstander tildeles et frispark fra midtlinjen.

Femmerfotball: Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3. bestrafning)

Sjuerfotball: Dommer må veilede én gang (1. påminnelse + 2. bestrafning)

 

13. FRISPARK

 Frispark kan skytes direkte i motstanderens mål.

 Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen. Direkte innkast i motstanders mål blir utspill fra keeper.

 Frispark og innkast satt direkte i eget mål gir corner til motstanderen.

 

NB! Hvis et lag er tildelt frispark innenfor straffesparkfeltet må ballen spilles ut.

 

    NB! Alle frispark er direkte.

 

14. STRAFFESPARK

Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen (målfeltlinjen).

Straffespark tas 6 meter fra mållinjen i femmerfotball og 8 meter fra mållinjen i sjuerfotball. Alle andre spillere må være 5 m bak ballen. Det er ikke tillatt for spiller som utfører straffesparket å ta returen når den kommer direkte tilbake fra stang/tverrligger. Gjøres dette dømmes et direkte frispark til det forsvarende lag. Frisparket tas på 6-meterlinjen i femmerfotball og på 8-meterlinjen i sjuerfotball.

 

NB! Hvis målvakten bryter spillereglene og åpenbart påvirker på den som tok straffesparket: Nytt straffespark der det ikke ble mål.

 

15. INNKAST

Skal tas fra det stedet ballen passerte sidelinjen. Kastet utføres med begge hender, og med ballen over hodet.

Ved feil utførelse bør dommeren veilede spilleren om hva som var feil og samme spiller tar innkastet på nytt. Hvis samme lag/spiller gjentatte ganger kaster feil, tildeles motstanderen innkastet.

Avstand for motspillere er to meter.

Femmerfotball: Dommer må veilede to ganger (1. opplyse + 2. påminnelse + 3. bestrafning)

Sjuerfotball: Dommer må veilede én gang (1. påminnelse + 2. bestrafning)

 

16. MÅLSPARK                  

Målspark/ målkast tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark/målkast.

Ballen er i spill når den er klart satt i bevegelse.

Det er lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, men ikke direkte i mål. Da dømmes det målspark til motstanderlaget.

 

Hvis målvakt etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan han spille så langt han vil. Ved målspark/frispark kan målvakt ikke ta med seg ballen utenfor målfeltet. Gjøres dette blir det to berøringer på en dødball fra samme spiller, noe som ikke er tillat. Dette bør påpekes før kampstart og bør også praktiseres på samme måte som ved bevisst tilbakespill til keeper.


NB! I sjuerfotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midten, men ikke direkte i motstanderens mål.

 

NB! Det er ikke tillatt å kaste/sparke ballen direkte i motstanderens mål ved målspark. Da dømmes det målspark til motstanderlaget.

 

NB! Kaster/sparker keeperen ballen i eget mål dømmes det nytt målkast/målspark.

 

 

Pressfri sone

I femmerfotball regnes pressfri sone fram til midten av banen.

I sjuerfotball regnes pressfri sone fram til midten på egen banehalvdel. 

Grense for pressfri sone skal markeres med kjegler.

Motstander må være bak pressfri sone ved målspark/målkast.

Motstanderlaget kan først bevege seg over presslinjen når en medspiller på det laget som tar målsparket/målkastet, har berørt ballen. Brudd på regelen fører til ny igangsetting.

 

17. HJØRNESPARK

Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. Motstander må være minst 5 meter fra ballen.

 

Skade: En skadet spiller kan ikke behandles på spillebanen og kan kun komme inn på spillebanen igjen etter at spillet er gjenopptatt.

Unntak: Målvakt skadet, to spillere fra samme lag skadet, alvorlig skade, skaden forårsaket på en hensynsløs måte av en motspiller.

                                          

 

DROPP

Ballen droppes til forsvarende lags målvakt i eget straffesparkfelt, når spillet ble stoppet og

 

 •  ballen er innenfor straffesparkfeltet

 •  en siste ballberøring skjedde innenfor straffesparkfeltet I alle andre tilfeller droppes ballen til en spiller på det  

    laget som sist berørte ballen.

 •  dropp gjøres fra der ballen sist ble berørt av en spiller, en uvedkommende eller etter nærmere regler om  

    ballen treffer dommeren.

 •  alle andre spillere (på begge lag), skal være minst 4 meter (i radius) fra ballen til den er i spill.

 •  ballen er i spill når den berører bakken.