31.01.2018
author Eidsvold Turn På Nett

Turn skal bli Kvalitetsklubb!

Eidsvold Turn Fotballs styre har besluttet at Eidsvold Turn skal bli Kvalitetsklubb! Klubbledelsen søker nå etter tre-fire personer som kan tenke seg å delta på veien mot dette målet.
 
Styret i Eidsvold Turn Fotball har vedtatt at man skal jobbe mot å bli Kvalitetsklubb. Noen vil kanskje da si at det er man allerede, men her er det snakk om å bli en del av et omfattende NFF-konsept der målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Klubbene søker selv sin krets for å å bli tatt opp som Kvalitetsklubb. Deretter starter en prosess i klubben som kretsene veileder fram til et eventuelt opptak.
 
Eidsvold Turn Fotball søker nå etter tre-fire personer som kan tenke seg å være med på veien mot å bli en Kvalitetsklubb. Jobben vil bestå i å beskrive klubbarbeidet, jobbe med organisasjonen, beskrive ulike roller og lage rollebeskrivelser, delta i arbeidet med sportsplan og klubbhåndbok. Det stilles krav til organisering og kompetanse på alt fra trenere til de som sitter i styret. Samfunns- og verdiarbeid skal utføres og synliggjøres, og det skal gjennomføres tiltak for rekruttering. 
 
Les mer om NFFs prosjekt Kvalitetsklubb her!  
 
 
 


Dette innholdet er skrevet ut fra http://www.etf-fotball.no