11.03.2020
author Eidsvold Turn På Nett

Økonomigrep og nytt æresmedlem!

Eidsvold Turn Fotball la fram et underskudd under årsmøtet og redegjorde for grepene som tas for å snu dette. Wegard Bakkehaug ble samtidig utnevnt til nytt æresmedlem!
 
Petter Helgesen åpnet årsmøtet med å gå gjennom årsrapporten og redegjøre for status i Eidsvold Turn Fotball ved inngangen til 2020-sesongen. Klubben har nå 628 medlemmer etter å ha ryddet i medlemslistene, og hadde ved utgangen av 2019 seks ansatte i forskjellige stillingsprosenter. Møtevirksomhet, anlegg, kommunikasjon, veterangruppa, dommere, diverse arrangement samt sportslig status for grupper og lag ble gjennomgått. A-laget rykket opp, rekruttlaget og damelaget berget plassen og tredjelaget ble kretsmestere i tillegg til at det er stor og god aktivitet i yngre klasser!
 
Også 2019 ble et økonomisk utfordrende år for Turn. Klubben har god kontroll på utgiftene, men kom ikke i mål på inntektssiden. Årsresultatet etter avskrivninger og finans endte på minus 388.731. Store deler av underskuddet skyldes tap på fordringer - mye av dette ubetalte treningavgifter. Det er her nå blant annet inngått samarbeid med en profesjonell partner på betalingsordning, og i tillegg er det gjort endringer i de administrativt ansatte og lønnskostnaden reduseres i 2020.
 
I årsrapporten heter det at styret ikke er tilfreds med resultatet, men de mener den underliggende driften i klubben er fornuftig. Det jobbes med å etablere en markedsgruppe som skal arbeide med å øke inntektssiden. Årsmøtet med ble avsluttet med at Eidsvold Turn Fotball fikk sitt femte æresmedlem. Wegard Bakkehaug fikk blomster og fine ord for sin mangeårige innsats på Myhrer. Gratulerer!
 
 
 
Odd Arne Kvam, Wegard Bakkehaug og Vidar Nyland fra alliansen
 


Dette innholdet er skrevet ut fra http://www.etf-fotball.no