Treningstider - alle lag
Klikk her for å se alle treningstider!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helgesen takket av som styreleder!   Helgesen takket av som styreleder!
Publisert: 08.03.2023
Petter Helgesen fikk applaus og flotte, velfortjente ord for sin mangeårige innsats som styreleder i Eidsvold Turn Fotball onsdag kveld! Hans Eirik Nilssen overtar ledervervet.
 
2022 ble endelig et normalår igjen aktivitetsmessig etter pandemien, men endrede vaner, økte kostnader og ikke minst strømprisene fortsetter å skape utfordringer for idrettslagene. Normalt inntektsbringende arrangementer som for eksempel Eidsvold Turn Cup har vist seg krevende å skape samme engasjement rundt som før verden ble snudd på hodet. Det er derimot gledelig at Råholtdagene blomstrer gjennom et godt samarbeid med Bøn FK.
 
Til tross for et tøff tid for klubber og foreninger gikk Turn 52.222 kroner i overskudd i 2021. Tallene for 2022 viser et driftsresultat på 68.265 kroner, men 207.386 i finansposter fører til at man ender på et negativt årsresultat på 139.121. Eidsvold Turn Fotball hadde i 2022 driftsinntekter på over 8,5 millioner kroner. Idretts-SFO fortsetter den positive utviklingen med rundt 45 elever fra Vilberg og Ås og gikk med et fint overskudd. Her ligger alt til rette for ytterligere vekst og videreutvikling av det populære tiltaket som også bidrar til et aktivt miljø på Myhrer.
 
«Fotball for alle»-prosjektet videreføres som en stor suksess og utvides også med fondet «Alle skal med» der man kan søke om støtte. For fjerde år på rad ble det vedtatt å beholde treningsavgiftene på samme nivå der alle opp til og med 10 år kun betaler en aktivitetsavgift på 400 kroner for å spille fotball i Eidsvold Turn.
 
Valgkomiteen la fram sin innstilling som ble klappet gjennom på årsmøte. Hans Eirik Nilssen tar steget opp fra nestleder-vervet og overtar som leder etter Petter Helgesen. Styrelederen ble takket av og fikk applaus fra de rundt 25 frammøtte for sin mangeårige innsats på Myhrer. Under Helgesen har Turn utviklet seg videre og levert godt både sportslig, men også organisatorisk og økonomisk.
 
I tillegg til Helgesen ble også Arne-Olaf Posaasen og Amy Belle Hauge takket av for sine bidrag i Turn-styret. Hans Eirik Nilssen skal lede det nye styret og får med seg Heine Disserud som nestleder samt styremedlemmene Elin Marie Halvorsen, Rudi Kjelsberg og Silje Elise Trondsen Ramsvik (ikke på valg). Tone-Mette Wenger og Sjur Millidahl er varamedlemmer mens Øyvind Gravem og Lars Birger Salvesen utgjør kontrollutvalget. Per-Atle Strand fortsetter som leder av valgkomiteen der også Jon Erik Økland og Rune Dønnum inngår.