Treningstider - alle lag
Klikk her for å se alle treningstider!

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tildelt midler fra Odal Vind-fondet!   Tildelt midler fra Odal Vind-fondet!
Publisert: 07.12.2022
Odal Vindkraftverk ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Med Odal Vind-fondet støtter de blant annet idrettslag i Eidsvoll, og Turn har nå fått tildelt 10.000 kroner!
 
Odal Vindkraftverk er uttalt opptatt av å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet. Gjennom Odal Vind-fondet vil de jevnlig støtte grupper, lag og foreninger i Nord-Odal, Eidsvoll og Nes. I den siste runden mottok Odal Vind-fondet 22 søknader der 11 endte opp med bidrag. Komiteen opplyser at det søkes om midler til svært mange gode formål og de gleder seg over å se den innsatsen frivillige gjør i lag og foreninger i distriktet.
 
Kategoriene man kan søke i: Barn og ungdom, bærekraft, klima og miljø eller kultur og idrett. Eidsvold Turn Fotball er tildelt 10.000 kroner av Odal Vind-fondet! Også Eidsvold Turns skøytegruppe er avsett med midler mens også EIF, Nes Sykkelklubb og Nord-Odal hornmusikk mottar støtte, for å nevne noen. Tidligere har også 
Eidsvoll Lions club og Styri og omegn vel vært blant mottagerne.