Turn tar grep etter konsertnedtur  Turn tar grep etter konsertnedtur
Publisert: 08.03.2019
Også 2018 ble et godt sportslig år for Eidsvold Turn. Flere av klubbens etablerte arrangementer ble igjen en suksess, men like bra gikk det ikke med konsertene i Eidsvoll sentrum.
 
Eidsvold Turn Fotball hadde i 2018 etter en liten økning 715 medlemmer og seks ansatte i forskjellige stillingsprosenter der de fleste ressursene er tilknyttet idretts-SFO i vekst på Myhrer. I årsberetningen kan man lese at organisasjonen de siste årene har brukt mye tid på prosessen fram til å bli sertifisert kvalitetsklubb. Her er det mange som gjør en viktig jobb. Det gjør også veterangjengen som bidrar ukentlig på Myhrer gjennom hele året, men som i 2018 særlig bidro med flytting og gjenreising av tribunen.
 
Arrangementer er en viktig inntektskilde for Eidsvold Turn. Eidsvold Turn Cup er blitt en etablert og meget populær turnering som også i 2018 ble en enorm suksess med hele 263 lag og 2500 spillere på besøk. Like bra gikk det ikke med arrangementene i Eidsvoll sentrum der Turn har tatt på seg mye ansvar både organisatorisk og økonomisk de siste årene. Disse ga i fjor svak oppslutning fra publikum både under Turn-satsingen Eidsvollnatt og ved lørdagens konsert under Vanvittige dager. 
 
Slike arrangementer krever mye av mange i Turn-organisasjonen, og når publikum uteblir og risikoen ved slike eventer er stor, har styret bestemt at det ikke blir noen ny storkonsert i Sundet i sommer. Arrangementene i sentrum, som skulle være en inntektskilde, men endte opp med røde tall, er også den klare hovedårsaken til at Turn gikk med et underskudd i 2018, men også finanskostnader, avskrivninger og tap på fordringer grunnet ubetalte treningsavgifter spiller inn her.
 
Valgkomiteens innstilling til styre for 2019 ble vedtatt. Den eneste endringen ble at Amy Hauge kommer inn for Siv Søgnen. Petter Helgesen tok gjenvalg og går løs på en ny periode som styreleder. Også styremedlem Bernt Kristiansen ble gjenvalgt. Etter et sportslig godt 2018 jobbes det nå framover mot flere gode opplevelser både på og utenfor banen samt planen mot å bli sertifisert kvalitetsklubb!  
 
 
 
Google Translate
select